REPREZENTANT C.L.M. BRĂILA ÎN A.G.A.

CONSILIER LOCAL: Dan Andrei VĂRZARU – TITULAR

CONSILIER LOCAL: Daniel TUDOSE – SUPLEANT

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

George Marius CARANICA – Președinte C.A.

Radu-George MOTOC – Administrator
Silvia ICHIM – Administrator

DIRECTOR GENERAL

ing. Ionuț-Marius PISICĂ