REPREZENTANT C.L.M. BRĂILA ÎN A.G.A.

CONSILIER LOCAL: George Marius CARANICA

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Marius Cătălin NEGRU – Președinte C.A.
Gheorghe CIOACĂ – Administrator
Nicolae SLOATĂ – Administrator
Ionuț Ciprian DOBRE – Administrator
Silvia ICHIM – Administrator

DIRECTOR GENERAL

ing. Ionuț-Marius PISICĂ