REPREZENTANT C.L.M. BRĂILA ÎN A.G.A.

CONSILIER LOCAL: George Marius CARANICA – TITULAR

CONSILIER LOCAL : Răzvan POPESCU – SUPLEANT

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Gheorghe STROE – Președinte C.A.
Gheorghe CIOACĂ – Administrator
Nicolae SLOATĂ – Administrator
Silvia ICHIM – Administrator

DIRECTOR GENERAL

ing. Ionuț-Marius PISICĂ