Activitatea de exploatare a carierei de piatră granit din perimetrul DEREA – ANTON – SULUK – „IZVOARELE MĂCIN” – LOCALITATEA MĂCIN – JUDEȚUL TULCEA

Societatea ECO SA Brăila deține Licența de exploatare nr. 924/1999 pentru Cariera Măcin județul Tulcea  și are concesionat de la Primăria Măcin suprafața de 196.700mp pe perioada de valabilitate a licenței de exploatare.

La data de 26.07.2012 s-a pus în funcțiune STAȚIA DE CONCASARE SORTARE PIATRĂ GRANIT. În aceste condiții societatea ECO S.A. Brăila poate produce și livra piatră brută precum și sorturile de piatră concasată: 0-63mm;  63-120mm.