ecobraila

ecobraila

2

ÎN ATENȚIA AGENȚILOR ECONOMICI ȘI INSTITUȚIILOR PUBLICE !!!

Începând cu data de 01.06.2019, se va aplica și factura tarif unic de colectare, transport și depozitare deșeuri municipale de la agenți economici și instituții, aprobate prin H.C.L.M. Brăila în ședința din 29.05.2019, după cum urmează : Colectarea neselectivă, transport și depozitare deșeuri municipale- 106,92 m/c TVA inclus În cazul în care utilizatorul predă deșeurile Detalii

0

ANUNȚ PUBLIC

ECO S.A. Brăila contractează serviciile unui Auditor Statutar Autorizat, prin achiziție directă, numit pe o perioadă de 3 ani în condițiile Legii nr. 98 din 2016, H.G. nr. 395 din 2016 și O.U.G. nr. 109 din 2011 Oferta și proiectul de contract se vor depune la sediul societății din Brăila, str. Danubiului nr. 5, până Detalii