Despre companie

Societatea ECO S.A. Brăila a fost înființată în baza H.C.L.M. Brăila nr. 35/31.03.1998, înmatriculată la O.R.C. Brăila sub nr. J9/277/1998 CUI RO 10625635, înregistrată la Direcția Generală a Finanțelor Publice Brăila sub nr. 9422/1998.

Societatea are ca obiect principal de activitate „Colectarea Deșeurilor Nepericuloase” (Cod CAEN Ed. II 3811), deținând LICENȚA CLASA a-II-a NR. 0345/10.11.2008 ca operator/prestator al serviciului public de salubrizare locală, iar pentru activitatea secundară de extragere și comercializare piatră granit, LICENȚA DE EXPLOATARE NR. 924/199- CARIERA MĂCIN – COD CAEN 0811

Ultimele noastre articole